Проектні групи

Спеціальність 035 «Філологія» у сфері фахової передвищої освіти:

Таланова Людмила Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент

Шкворченко Наталя Миколаївна -  кандидат філологічних наук, доцент

Савчук Ганна Василівна - кандидат філологічних наук, доцент

 

Спеціальність 073 «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

Основні напрями кафедри Менеджмент:

Менеджмент як фактор сталого розвитку в координатах парадигми економічних систем.

Інструментарій організаційного розвитку та управління змінами.

Забезпечення стратегічного розвитку промислових підприємств.

Райчева Лариса Іванівна – кандидат економічних наук, доцент

Нестерова Катерина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент

Зеркіна Оксана Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент

 

Спеціальність 293 «Міжнародне право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в галузі міжнародного права, міжнародного приватного права та міжнародних відносин, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Андрейченко Світлана Сергіївна – доктор юридичних наук, професор

Цуркану Сюзанна Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент

Качурінер Вікторія Львівна – кандидат юридичних наук, доцент