Інститут міжнародних відносин та управління

Згідно з наказом по університету, Інститут створений з 1 квітня  2021 року.
До складу Інстутут увійшли декілька викладачів і фахівців з організації туризму та фахівці з економіки.
Місія Інституту –  забезпечення ефективного вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних задач з підготовки компетентних кваліфікованих фахівців, здатних до системного аналізу світових соціально-економічних процесів у сфері  сучасного туризму.
Викладачі Інституту:
Райчева Лариса Іванівна - кандидат економічних наук, доцент

Нестерова Катерина Сергіївна - доцент, кандидат економічних наук

Рассадникова Світлана Іванівна - доцент, кандидат економічних наук

Основні напрямки науково-дослідної роботи Інститу по спеціальності «Туризм»:

  1. Дослідження економічного розвитку сфери туристичних послуг
  2. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку туристичної галузі.
  3. Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку туристичної галузі.

Групи забезпечення спеціальностей:

  1. Група забезбечення 242 Туризм
  2. Група забезпечення 293 Міжнародне право
  3. Група забезпечення 293 Міжнародне право магістр