Інститут міжнародних відносин та управління

Згідно з наказом по університету, Інститут створений з 1 квітня  2021 року.
До складу Інстутут увійшли декілька викладачів і фахівців з організації менеджменту та фахівці з економіки.

Місія Інституту –  забезпечення ефективного вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних задач з підготовки компетентних кваліфікованих фахівців, здатних до системного аналізу світових соціально-економічних процесів у сфері  управління.

Викладачі Інституту:
Райчева Лариса Іванівна – доцент, кандидат економічних наук

Нестерова Катерина Сергіївна - доцент, кандидат економічних наук

Зеркіна Оксана Олесандрівна - доцент, кандидат економічних наук

Андрейченко Світлана Сергіївна – доктор юридичних наук, професор

Цуркану Сюзанна Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент

Качурінер Вікторія Львівна – кандидат юридичних наук, доцент

Основні напрямки науково-дослідної роботи Інститу по спеціальності «Менеджмент»:

  1. Дослідження економічного розвитку сфери управління та менеджменту
  2. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку менедженту
  3. Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку управління