Проектні групи

Спеціальність 035 «Філологія» у сфері фахової передвищої освіти:

Таланова Людмила Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент

Шкворченко Наталя Миколаївна -  кандидат філологічних наук, доцент

Савчук Ганна Василівна - кандидат філологічних наук, доцент

 

Спеціальність 073 «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

Основні напрями кафедри Менеджмент:

Менеджмент як фактор сталого розвитку в координатах парадигми економічних систем.

Інструментарій організаційного розвитку та управління змінами.

Забезпечення стратегічного розвитку промислових підприємств.

Райчева Лариса Іванівна – кандидат економічних наук, доцент

Нестерова Катерина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент

Зеркіна Оксана Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент

 

Спеціальність 293 «Міжнародне право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в галузі міжнародного права, міжнародного приватного права та міжнародних відносин, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Андрейченко Світлана Сергіївна – доктор юридичних наук, професор

Цуркану Сюзанна Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент

Качурінер Вікторія Львівна – кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

Матеріально - технічна база


Метою сучасної освіти є не тільки якісне забезпечення навчального процесу, а й постійне зміцнення здоров’я підростаючого покоління

Завдяки матеріально-технічній базі, а також висококваліфікованим викладачам, — студенти мають можливість найбільш ефективно навчатися за своєю спеціальністю

На базі університету створено спортивний комплекс європейського стандарту, який включає різні зали: тренажерні, тенісні і для фітнесу. Крім того, студенти користуються спортивною базою і стадіоном, тиром, критим кортом спортивного комплексу

Мова (мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в навчальному закладі відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Статуту школи є українська мова.

Окрім державної, вивчаються англійська, німецька й російська мови (як навчальні дисципліни).

Освітній процес у Міжнародному університеті та повсякденне спілкування ведеться Державною українською мовою.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 7. Мова освіти (РЕД.)

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
  • У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»

Стаття 21. Державна мова у сфері освіти (РЕД.)

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
  • Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.
  • Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
  • У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
  • Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.